RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi europski pravni poredak ima multinacionalno obilježje gledom na način nastanka te na činjenicu da se njegove pravne norme odnose na adresate neovisno o njihovoj državnoj pripadnosti.

Sustav pravnih normi europskog prava određuje postupak putem kojeg institucije Europske unije donose odluke i uređuju svoje međusobne odnose. U obliku uredbi, općih i pojedinačnih odluka, direktiva i preporuka on institucijama pruža sredstvo donošenja pravnih instrumenata obvezujućih za države članice i za njihove građane.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)