RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poljoprivredno je zemljište dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu. Stoga se poljoprivredno zemljište koristi, zaštićuje i njime raspolaže na način određen zakonom.

Uređujući materiju o poljoprivrednom zemljištu, zakonodavac je nizom zakonskih i podzakonskih normi veliku pozornost posvetio upravo raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)