RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stečaj je, uz sudovanja u Haagu, vjerojatno jedna od pravno i politički najraširenijih tema u Hrvatskoj. Stečajevi su izvanredno brojni i realno veoma opterećuju sudove. Prema podatcima - službenoj statistici Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske vidljivo je da sudovi ne uspijevaju riješiti godišnji priljev otvorenih stečaja. Pritom veliki broj stečajeva uslijed aktivnosti koje se u njemu događaju "stvara" nove postupke (mahom parnične), čime se, zapravo, broj predmeta koje sudovi trebaju rješavati multiplicira. Kako je riječ o trgovačkim sudovima koji su stvarno nadležni za provo đenje stečajeva te postupke koji nastanu u svezi sa stečajem, to se taj pritisak novih predmeta zapravo odnosi na one sudove koji su usmjereni upravo k brzom rješavanju trgovačkih (gospodarskih) sporova.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)