RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je objavljen u Nar. nov., br. 32/02. (s ispravcima u Nar. nov., br. 86/02. - nastavno: Zakon) omogućeno je da pored Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (nastavno: Zavod), poslove u svezi sa zapošljavanjem mogu obavljati i druge pravne i fizičke osobe. Na taj način, kao i u većini europskih država, uvodi se konkurencija državnim tijelima na području posredovanja u zapošljavanju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)