RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o posebnom porezu na alkohol (Nar. nov., br. 51/94., 141/98., 67/01. i 107/01., u nastavku: Zakon), uređuje se plaćanje posebnoga poreza na alkohol i alkoholna pića što se proizvode i prodaju u Republici Hrvatskoj ili se uvoze u carinsko područje Republike Hrvatske. Obračunani i uplaćeni poseban porez prihod je državnog proračuna.

Pojam "alkohol" u naslovu Zakona označava apsolutni alkohol. Naslov je određen prema poreznoj osnovici te na taj način obuhvaća sve proizvode koji sadrže alkohol a smatraju se alkoholom i alkoholnim pićima u smislu Zakona.

Pravilnik o posebnom porezu na alkohol (Nar. nov., br. 119/01.) uređuje provedbu Zakona. Podrobnije propisuje vođenje evidencije, obveze izvješćivanja nadzornoga tijela putem propisanih obrazaca te tiskanje i uporabu markica u svrhe nadzora nad prometom proizvoda u tuzemstvu i s inozemstvom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)