RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Vlastita potrošnja može se definirati kao izuzimanje dobara i usluga iz poduzetničke sfere za nepoduzetničke (privatne) potrebe. Oporezivanjem vlastite potrošnje želi se prilikom krajnje potrošnje izjednačiti položaj poduzetnika i ostalih potrošača. Drugim riječima, želi se poništiti odbitak pretporeza koji je poduzetnik ostvario prilikom nabave dobara i usluga u poduzetničke svrhe, a koje on kasnije koristi u nepoduzetničke svrhe. Izuzimanje dobara i usluga koje poduzetnik bez naknade izvrši u nepoduzetničke svrhe ne mora biti isključivo u njegovu korist, već može biti učinjeno i u korist drugih osoba.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)