RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 66/01. - u nastavku: Zakon) poljoprivrednim zemljištem čiji je vlasnik, izuzevši ono koje se vraća prijašnjim vlasnicima po posebnom zakonu, Republika Hrvatska raspolaže prema općim propisima o raspolaganju nekretninama, ako Zakonom nije drukčije određeno.

Odlukom kojom se odlučuje o vlasničkim i drugim stvarnim pravima na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, osigurava se zaštita i unapređenje gospodarskih, ekoloških i drugih interesa Republike Hrvatske i njezinih građana.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)