RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Da možete danas platiti porez na promet nekretnine koja je bila predmetom kupoprodaje prije više od 30 godina, to potvrđuje jedna konačna odluka današnje porezne vlasti.

Zastara u poreznom pravu je pravi primjer izvanredno značajnog pravnog instituta. Na žalost, to je pitanje očito u bitnom zanemareno, kako u zakonodavstvu, tako i u pravnoj teoriji, neovisno o razlogu. Tu prazninu barem dijelom ima nakanu ispuniti ovaj članak.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)