RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
  • Zahtjev za zabranu gradnje restorana
  • Usluge smještaja gostiju u domaćinstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)