RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U carinskom sustavu ustanovljenom Carinskim zakonom (Nar. nov., br. 78/99., 94/99., 73/00. i 92/01. - u nastavku: CZ) i drugim carinskim propisima, predviđeni su mnogi pojednostavnjeni postupci deklariranja robe, kojima je svrha pojednostavniti i ubrzati carinske postupke. Tako se, primjerice, roba u uvozu te izvozu može ocariniti temeljem komercijalnih isprava, temeljem knjigovodstvenih zapisa ovlaštenih primatelja i pošiljatelja bez njezina podnošenja odredišnoj, odnosno otpremnoj carinarnici, te temeljem knjigovodstvenih zapisa posjednika carinskih skladišta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)