RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ozljede tijela a osobito one koje su teže prirode gotovo redovito imaju za posljedicu pojavu fizičkih boli. No, fizičke boli mogu nastati i bez tjelesnih ozljeda, npr. u slučaju profesionalnih bolesti koje nisu izazvane nekim naglim i iznenadnim ranjavanjima, nego postepenim oštećenjima vitalnih dijelova ljudskog tijela. Medicinskim tretmanom, fizičke boli mogu se donekle ublažiti, no može se opravdano tvrditi da svaka ozbiljnija tjelesna ozljeda u određenom vremenskom razdoblju kod oštećenika izaziva fizičke boli, a oštećenje zdravlja može izazvati fizičke boli sve dok postoji. Fizičke boli su poseban oblik nematerijalne štete, jer one pogađaju oštećenikov subjektivni interes da mu se ne zadaju fizičke boli. U pravnoj teoriji je istaknuto da su nematerijalne ili neimovinske štete u biti povrede subjektivnih neimovinskih prava i interesa prvenstveno vezanih uz osobu. Čovjeku pripada pravo na tjelesni integritet i zdravlje i ima nesumnjivo interes da mu drugi ugrožavanjem tjelesnog integriteta ili oštećivanjem zdravlja ne zadaju boli bilo kakvog oblika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)