RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Hommage prof. dr. sc. Viktoru Francu u povodu osamdesetog rođendana
  • Novi cjenik usluga računovodstvenih ureda za Primorsko-goransku županiju
  • Stručno putovanje u Španjolsku

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)