RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Donošenjem Programa poticanja zapošljavanja utvrđeni su načini zapošljavanja pojedinih skupina osoba sadržajno raspoređenih u šest potprograma kako slijedi u članku.

Ovaj Program, kao konstitutivni dio politike zapošljavanja, donesen je od strane Vlade Republike Hrvatske, a objavljen je u Narodnim novinama br. 21/02.) od 6. III. 2002.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)