RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o trgovini (Nar. nov., br. 11/96., 73/99., 62/01., 109/01. i v. Zakon o državnom inspektoratu - Nar. nov., br. 76/99.) stvorena je pretpostavka da određenu robu zbog različitih razloga, uključivo i zbog provo đenja ugovora o slobodnoj trgovini, može pratiti potvrda o podrijetlu robe.

Prema odredbi čl. 29. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Nar. nov., br. 144/99., 48/00., 49/00., 77/ 00. i 12/01.) povlašteno podrijetlo robe dokazuje se podnošenjem dokaza o podrijetlu robe.

Potvrdu o podrijetlu robe mogu izdavati i ovjeravati carinska tijela Republike Hrvatske.

Obrazac EUR.1, obrazac kojim se dokazuje povlašteno podrijetlo robe, popunjava izvoznik, a na njegov ga zahtjev izdaje i ovjerava Carinska uprava.

U članku se uz pojašnjenje načina popunjavanja daju i slike popunjenih obrazaca EUR.1 pri uvozu i izvozu robe.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)