RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novosklopljeni Kolektivni ugovor za obrtništvo, malo i srednje poduzetništvo u primjeni je od 1. ožujka 2002. i uslijedio je nakon gotovo dvogodišnje primjene odredbi Anexa Kolektivnom ugovoru iz 2000. godine.

Ovaj Kolektivni ugovor obvezuje i primjenjuje se samo na stranke koje su ga sklopile, njihove članove te osobe koje će naknadno postati članovi.

U nastavku se daju najznačajnije odredbe novog ugovora koje se razlikuju od odredaba prethodno vrijedećeg ugovora, a tekst Kolektivnog ugovora bit će objavljen u novom izdanju naše knjige "Obrtništvo".

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)