RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslovne knjige su svakom poreznom obvezniku osnova i preduvjet za utvrđivanje poslovnog rezultata te temelj za izradu poreznih izvješća i izračun porezne obveze. Zato je od iznimne važnosti da se poslovne knjige vode prema kriterijima urednosti, ažurnosti te temeljem vjerodostojnih isprava jer će upravo o tome ovisiti i rezultati koje ćemo iz njih dobiti. Glede njihova vođenja i čuvanja treba poštivati sve propise koji odre đuju njihov ustroj neovisno o tome radi li se o poslovnim knjigama i evidencijama sa stajališta propisa o porezu na dohodak, PDV-u, trgovini i dr.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)