RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Oporezivanje dohotka od kapitala kod nas je uvedeno temeljem Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00. - dalje: Zakon) s primjenom od 1. siječnja 2001.

Obveznici plaćanja poreza na dohodak od kapitala su fizičke osobe koje ostvaruju primitke po osnovi isplata udjela u dobitku na temelju udjela u kapitalu, od dividendi, od kamata koje zaračunavaju na dane pozajmice trgovačkim društvima te drugim pravnim i fizičkim osobama. Obveznici poreza na dohodak od kapitala su i zaposlenici i članovi trgovačkog društva ako ostvaruju primitke s osnove opcijske kupnje dionica.

U ovom članku pišemo o načinu obračunavanja i plaćanja poreza na svaki od navedenih dohodaka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)