RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Struktura i sadržaj temeljnih financijskih izvješća predočenih upravi, nadzornom odboru i vlasnicima ne daje dovoljno informacija da samo na temelju njih utvrde i objektivno ocijene kvalitetu poslovanja sa stajališta pojedinog čimbenika poslovanja i njihova ukupnog utjecaja. Kako se bez toga ne mogu donositi dobre odluke za postizanje boljeg imovinskog stanja i rezultata, u nastavku se daje pregled relativnih pokazatelja uspješnosti poslovanja trgovačkog društva. Oni će sigurno potaknuti uprave društva da dopune temeljna financijska izvješća i time povećaju svoju efikasnost i efikasnost nadzornog odbora te informiranost vlasnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)