RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2002
  • Članak:Zatvaranje računa u banci
  • Stranica:89.
  • Autor/i:Marijan MOKOS, dipl. iur.

Sažetak:

Jedan od provedbenih propisa Zakona o platnom prometu u zemlji (Nar. nov., br. 117/02.) je i Odluka o uvjetima i načinu otvaranja računa u banci (Nar. nov., br. 14/02.) koja se počela primjenjivati od 1. travnja 2002. Danom početka njezine primjene prestala se primjenjivati Odluka o uvjetima i načinu otvaranja računa kod ovlaštenih organizacija (Nar. nov., br. 68/01.).

Kao što smo i najavili u aktualnoj temi ovog časopisa broj 3, od ožujka 2002., s naslovom "Provedba nekih odredbi novog Zakona o platnom prometu u zemlji", isti autor u ovom članku pojašnjava način i uvjete zatvaranja računa poslovnom subjektu u banci i Hrvatskoj narodnoj banci.

Osim navedenoga, autor potpunije pojašnjava razlog zbog kojeg drži da se izbjegavanje plaćanja obveza ne treba sprječavati uz pomoć računa za poslovanje već da se treba sprječavati raspoloživim pozitivnim propisima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)