RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Početak primjene novoga Zakona o platnom prometu u zemlji i prestanak uporabe dosada jedinstvenih čekovnih obrazaca, zahtijeva prilagođavanje novim propisima. Izlažu se osnovne zakonske odredbe o čeku i pravila čekovnog poslovanja, o kojima će od sada trebati više voditi računa. Posebno se ukazuje na potrebu sporazumijevanja između sudionika platnog prometa i banaka u pogledu čekova koje izdaju sudionici kao trasanti i vuku ih na banke kao trasate, kao i na potrebu izdavanja čekovnih blanketa kod tih banaka. Naglašavaju se i razlike koje, u odnosu na dosadašnje stanje, slijede kod ostvarivanja čekovnih prava, osobito glede protesta i regresnih prava.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)