RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U novim propisima o platnom prometu u zemlji nisu pri podnošenju i izvršenju naloga za naplatu mjenice, u odnosu na druge naloge za plaćanje, predviđene nikakve posebnosti ili izuzetci. No, s obzirom da svaka dospjela mjenica dostavljena banci ne podliježe automatskoj naplati, pojavit će se u primjeni tih propisa određene nedorečenosti i nejasnoće koje treba što prije otkloniti. U ovom članku autor upozorava na neke od njih i predlaže određena rješenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)