RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sveobuhvatnim promjenama u platnom sustavu koje su upravo privedene kraju izašlo je na vidjelo da u poslovanju nedostaje kvalitetnih instrumenata za osiguranje naplate potraživanja. Kako je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa (Nar. nov., br. 12/ 02.) ukinut obrazac obračunskog čeka, mnogi su zaključili kako više nema čeka u platnom prometu. No, ipak, od 1. 3. 2002. mogu se izdati čekovi na obrascu br. 20 (koje izdavatelji mogu precrtati) što je objašnjeno u našem časopisu br. 3/02., str. 81. U takvoj situaciji postavilo se pitanje: postoji li još koji instrument osiguranja plaćanja? Bez dvojbe, to je zadužnica i ona tek sada dobiva svoju pravu priliku. Zašto, o tome u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)