RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Kompanije se prečesto "zalijeću" u sudske sporove
  • Odbor za međunarodne računovodstvene standarde izdao nova tumačenja
  • IFAC - Dva nova standarda o reviziji
  • Utvrđivanje vrijednosti kompanije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)