RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Jedan od najvažnijih strateških ciljeva tvrtke je stvaranje ekonomske vrijednosti za ulagače, kupce i zaposlenike. Njeno stvaranje zahtijeva ulaganje, usmjeravanje, preusmjeravanje i korištenje kapitala na najprofitabilniji način. Za ulagače kapitala ključno je pitanje gdje i na koji način investirati novac s ciljem optimalnog povrata na investirano. Pod pretpostavkom da potencijalni ulagači kapitala u neko trgovačko društvo imaju mogućnost alternativnih ulaganja, za donošenje odluke iznimno važno pitanje jest određivanje vrijednosti povrata tog ulaganja u odnosu na alternativne mogućnosti. Zbog toga je u posljednje vrijeme uloženo mnogo napora da se pronađu odgovarajući pokazatelji koji otkrivaju u kojoj mjeri tvrtke stvaraju ekonomsku vrijednost za njihove vlasnike, odnosno dioničare i ostale ulagače.

Ovdje će biti opisane dvije relativno nove mjere performanse koje u posljednje vrijeme dobivaju na popularnosti. Jedna od njih je "ekonomska dodana vrijednost" (Economic Value Added - EVA) koja se koristi kao mjera uspješnosti. Druga mjera je "tržišna dodana vrijednost" (Market Value Added - MVA) koja se koristi kao pokazatelj vrijednosti tvrtke. O tim mjerama govori se u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)