RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku ukazujemo na obvezu izrade statističkih izvještaja i njihovo dostavljanje Financijskoj agenciji, te na neke dvojbe i propuste pri sastavljanju statističkih izvještaja s naputcima o načinu njihova otklanjanja.

Rok za dostavu statističkih izvještaja za razdoblje siječanj - ožujak 2002. je 20. travanj 2002.

Statistički izvještaji o poslovanju trgovačkih društava - poduzetnika (iz privrede i neprivrede, banaka i štedionica, društava za osiguranje) i neprofitnih organizacija u 2002. ostaju oblikom i sadržajem isti kao i tijekom 2001. Bitne novosti su počevši od izvještaja za siječanj - ožujak 2002. uvedene kod statističkog izvještaja o poslovanju organizacija koje vode računovodstvo prema računskom planu proračuna (proračuni jedinica lokalne samouprave te proračunski korisnici).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)