RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U temeljnim godišnjim financijskim izvještajima (Bilanci i Računu dobitka/gubitka) iskazuje se računovodstveni ili poslovni rezultat poslije oporezivanja. To je dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine. On se utvrđuje kao razlika svih prihoda i rashoda korigirana za poreznu obvezu iskazanu u poreznoj prijavi (PD obrascu).

Raspored dobitka 2001. (kao i pokriće gubitka) obavlja se (ako se tako odluči) tek u sljedećoj godini pa su temeljem odluke to poslovni događaji 2002. godine.

O završnim knjiženjima utvrđivanja dobitka (gubitka) 2001. te o uporabi dobitka pročitajte u nastavku članka.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)