RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pitanje koje se u članku razmatra je kako utvrditi vrijednosne bodove za 1994. i 1995. godinu, jer se smatra da način kako se to u praksi provodi oštećuje osiguranike koji su ostvarili ili će ostvariti mirovinu nakon 1. siječnja 1999. godine.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)