RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Plaćanje poreza na dohodak - godišnja porezna prijava u svoti od 10 lipa
  • Naputak o postupanju pri utvrđivanju obveze poreza na dohodak iz prijašnjih godina
  • Ostvarivanje prava prema Zakonu o područjima posebne državne skrbi - visina plaće

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)