RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Posebni uvjeti građenja na području za koje je donijet detaljni plan uređenja
  • Planiranje i izgradnja skloništa
  • Udruga poslodavaca geodetske struke, ovlaštenje za izradu elaborata o etažiranju
  • Izdavanje građevne dozvole za gradnju obiteljske kuće kada je dokument prostornog uređenja izvod iz prostornog plana
  • Primjena odredbe čl. 73., st. 3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  • Postupak donošenja dokumenata prostornog uređenja nakon provedene javne rasprave

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)