RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Privremeni uvoz kamp prikolica
  • Poslovanje carinskog skladišta, tipa D
  • Ostvarivanje carinske povlastice pri preseljenju članova redovničkih zajednica
  • Zajednička obrtnička radnja kao uvjet za ostvarivanje carinske povlastice pri uvozu gospodarske opreme temeljem čl. 40. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Privremeni uvoz po Aneksu B.6. i Aneksu C. Konvencije
  • Privremeni uvoz stručne opreme
  • Preuzimanje odvojeno pristigle prtljage putnika
  • Pravo povrata PDV-a za iznesena dobra u osobnom putničkom prometu
  • Uvoz karoserije kao rezervnog dijela osobnog automobila u vlasništvu fizičke osobe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)