RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Mišljenje o poreznim povlasticama za predviđena ulaganja - korištenje poticajnih mjera
  • Oporezivanje pri prodaji drva ustanove za socijalnu skrb
  • Uputa za primjenu Pravilnika o amortizaciji u dijelu koji se odnosi na jednokratni djelomični ili potpuni otpis dugotrajne imovine
  • Potpuni (jednokratni) otpis opreme i poslovnih objekata

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)