RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Obvezni elementi i izgled računa
 • Nabava dobara iz primljene inozemne novčane donacije
 • Obračun PDV-a za emitiranje promidžbenih poruka bez novčane naknade
 • Povrat PDV-a javnim vatrogasnim postrojbama
 • Porezni položaj primljenih predujmova
 • Porez na dodanu vrijednost kod pripajanja trgovačkog društva u likvidaciji drugom društvu
 • Porezni položaj ustanove za socijalnu skrb
 • Obračun PDV-a na poštanske usluge u međunarodnom poštanskom prometu
 • Porez na dodanu vrijednost na promidžbene usluge koje je turističkoj zajednici obavio inozemni poduzetnik
 • Porez na dodanu vrijednost temeljem ugovora o alotmanu na odobrenu proviziju
 • Povrat poreza na dodanu vrijednost vezano za izgradnju zgrade osnovne škole u D. Š.
 • Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a obvezuje obveznika 5 narednih godina
 • Izdavanje računa u sustavu PDV-a
 • Obračun PDV-a pri uplati sredstava zajedničke pričuve
 • Oporezivanje cestarine za korištenje autoceste

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)