RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uzajamni odnosi suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine utvrđuju se pozivom na odredbu čl. 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00. i 73/00.) međuvlasničkim ugovorom, kojim se pored ostalih elemenata određuje i osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje suvlasnika prema upravitelju, odnosno trećim osobama i granice njegovih ovlasti.

Za svoj rad predstavnik suvlasnika može primati naknadu koja se predviđa programom održavanja zajedničke nekretnine, a isplaćuje uobičajeno jedanput u mjesecu na teret sredstava zajedničke pričuve, dakle iz sredstava koja čine imovinu svih suvlasnika zgrade. Prema tome, isplatitelji ove naknade su suvlasnici a ne upravitelj, koji samo raspolaže sredstvima u okviru određenom Zakonom i posebnim ugovorom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)