RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 46/97. - pročišćeni tekst, 68/ 98. i 45/99.), ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti. Ugostiteljska se djelatnost može obavljati tijekom cijele godine, za vrijeme trajanja sajmova, prigodnih priredaba i slično, tj. povremeno i sezonski. Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 77/93. i 90/96.) propisano je da je obrt samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti sukladno njegovu čl. 2. od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobitka koji se, uz ostalo, ostvaruje i pružanjem usluga na tržištu.

Novelom Zakona o obrtu (Nar. nov., br. 64/01. - u nastavku: Novela) koja je stupila na snagu 24. srpnja 2001. propisano je da se obrti mogu obavljati i sezonski, te da se u tom slučaju mogu obavljati najdulje 6 mjeseci unutar jedne kalendarske godine. Osobe koje obavljaju obrt sezonski za to vrijeme uspostavljaju svojstvo osiguranika. Takav način obavljanja obrta upisuje se u obrtni registar.U nastavku pišemo o uvjetima za obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema Noveli, te o primjeni novog Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima u području ugostiteljstva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)