RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Tijekom mjeseca listopada ove godine Hrvatski sabor je donio Zakon o dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 92/01. - u nastavku: Novela), koji je stupio na snagu 1. studenoga 2001.

Ovim člankom daje se osvrt na rješenja koja Novela unosi u sadržaj Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 46/97. - pročišćeni tekst, 68/98. i 45/95. - u nastavku: Zakon) glede radnog vremena u ugostiteljstvu, te ukazuje na teškoće koje se mogu pojaviti u njegovoj provedbi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)