RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor donio je dana 1. listopada 1999. Zakon o vatrogastvu (Nar. nov., br. 106/99. - u nastavku: Zakon) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2000.

U provedbi Zakona javne vatrogasne postrojbe su s danom 1. siječnja 2000. godine preustrojene u javne vatrogasne postrojbe općina i gradova u čijim su sjedištima djelovale, s time da njihovo djelovanje u prijelaznom razdoblju, do kraja 2004. godine, financiraju Republika Hrvatska i odnosne jedinice lokalne samouprave, u odgovarajućim postotcima, a nakon toga financiranje u cijelosti pada na teret jedinica lokalne samouprave.

Time je samo mali dio jedinica lokalne samouprave riješio pitanje organiziranja svojih vatrogasnih postrojbi - to su samo gradovi sjedišta županija, odnosno policijskih uprava (gdje su prije djelovale vatrogasne postaje), te neki drugi veći gradovi, relativno udaljeni od sjedišta županija (gdje su djelovale posebne ispostave vatrogasnih postaja).

Svi ostali gradovi i općine trebali su, odnosno trebaju organizirati potpuno nove vatrogasne subjekte, radi organiziranja protupožarne zaštite na svojem području, sukladno Zakonu, što mnoge do danas nisu učinile, te s tim ciljem trebaju bez odgađanja poduzeti potrebne mjere, na koje upućuje ovaj članak.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)