RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ugovorom o najmu obvezuje se najmodavatelj predati određenu stvar najmoprimatelju na uporabu, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu najamninu. Ugovoru o najmu najbliži je ugovor o zakupu koji omogućuje zakupoprimatelju da predanu stvar uporabljuje i koristi, što je širi pojam od uporabe, jer osim uporabe obuhvaća uživanje stvari i ubiranje plodova.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)