RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o izmjeni i dopunama Carinskog zakona (Nar. nov., br. 92/01.) izvršeni su određeni zahvati u dijelu propisa koji reguliraju carinske povlastice, te načinu obračunavanja carine pri privrmenom uvozu plovila u svrhe obavljanja gospodarskih djelatnosti. Kako se tim izmjenama i dopunama značajnije mijenja i određena carinska procedura, potrebno je ukazati na njihove osobitosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)