RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Republika Hrvatska se poput drugih tranzicijskih zemalja nalazi pred imperativom razvoja efikasnog financijskog tržišta, budući da samo dobro razvijeno financijsko tržište, sa svim potrebnim institucijama i instrumentima omogućuje djelotvorno ostvarenje njegove temeljne funkcije alociranja financijskih sredstava od suficitarnih na deficitarne gospodarske jedinice. U institucije tržišta kapitala koje imaju posebno značajnu ulogu u efikasnoj alokaciji kapitala u svijetu (a u budućnosti i u nas) spadaju upravo investicijski fondovi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)