RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovim člankom nastavljamo s obradom materije koja se odnosi na UNCITRAL-ov Model zakon za elektroničku trgovinu.

U časopisu Pravo i porezi, broj 11/01., obrađena je tema pod naslovom Pristup funkcionalne jednakosti u UNCITRAL-ovom Model zakonu za elektroničku trgovinu, a u ovom broju našeg časopisa prikazujemo strukturu i analiziramo pojedine odredbe Model zakona za elektronički potpis.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)