RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor na sjednici održanoj u listopadu 2001. raspravio je u drugom čitanju i donio novi Zakon o doplatku za djecu, koji je objavljen u Nar. nov., br. 94/ 2001. i stupio na snagu 7. studenoga 2001. s tim da će primjena Zakona otpočeti od 1. siječnja 2002.

Sada još važeći Zakon o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 77/99., 145/99., 25/00., 41/00. i 64/00.) stupio je na snagu 29. srpnja 1999. i trebao se početi primjenjivati od 1. siječnja 2000. Međutim, primjena tog Zakona je nekoliko puta bila odgađana i uz izvršene izmjene i dopune Zakon je u kratko vrijeme noveliran četiri puta. Odgode primjene Zakona i njegovo noveliranje u kratkom razdoblju počevši od dana njegova stupanja na snagu, već pokazuju da određena rješenja ne odgovaraju gospodarskim uvjetima i društvenim odnosima. Taj se Zakon nije saživio niti s praksom niti s financijskim mogućnostima države pa se pokazala potreba za donošenjem novog Zakona o doplatku za djecu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)