RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Postupak otkazivanja ugovora o radu nije bio u Zakonu o radu (dalje: ZOR) detaljno reguliran, iako je sadržavao niz odredaba kojima se određuju postupovne pretpostavke za donošenje odluke o otkazu. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (dalje: Novela ZOR-a) dopunjene su određene manjkavosti u uređivanju tog postupka, iako sam postupak i nadalje nije cjelovito i potpuno uređen. Sudska praksa popunjavanju pravnih praznina u ovom segmentu daje značajan doprinos, ali se presporo kreira da bi do kraja odgovorila potrebama pravne sigurnosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)