RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Postupak otkazivanja ugovora o radu nije bio u Zakonu o radu (dalje: ZOR) detaljno reguliran, iako je sadržavao niz odredaba kojima se određuju postupovne pretpostavke za donošenje odluke o otkazu. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu (dalje: Novela ZOR-a) dopunjene su određene manjkavosti u uređivanju tog postupka, iako sam postupak i nadalje nije cjelovito i potpuno uređen. Sudska praksa popunjavanju pravnih praznina u ovom segmentu daje značajan doprinos, ali se presporo kreira da bi do kraja odgovorila potrebama pravne sigurnosti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)