RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 111/93., 3/94., 7/96., 91/96. i 112/99. - u nastavku: ZOO) pod naslovom "Posebno o naknadi materijalne štete u slučaju smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja" u čl. 193. do 197. ustanovljuje posebna pravila o naknadi materijalne štete za određene slučajeve predviđene tim člancima, a posljedica su bilo uzrokovanja nečije smrti, bilo uzrokovanja ozljede tijela i oštećenja zdravlja.

Ta posebna pravila o naknadi razlikuju se od općih pravila o naknadi materijalne štete iz čl. 185. do 192. ZOO, iako i opća pravila, bilo kao zajednička, bilo kao posebna, mogu doći do primjene i u slučajevima iz čl. 193. do 195. ZOO.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)