RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zemljišne knjige pružaju vanjsku sliku činjeničnog i pravnog stanja nekretnina. Zemljišnoknjižnim se upisima publicira sve što je mjerodavno za pravno i činjenično stanje nekretnine - sastav nekretnine, koji su objekti trajno povezani sa zemljištem, koja prava, ograničenja i tereti postoje na nekretninama, jesu li i kako nositelji knjižnih prava ograničeni u raspolaganju svojim pravima, postoje li neke pravne činjenice koje utječu na pravno stanje nekretnine i mogućnost raspolaganja knjižnim pravima i sl. Sa slikom koju činjeničnom i pravnom stanju nekretnina daju zemljišnoknjižni upisi svatko se može upoznati. Zemljišne knjige su javne (čl. 7/1. ZZK), pa svatko u njih može ostvariti uvid, zahtijevati izvatke, ispise i prijepise (čl. 7/2. ZZK). Svatko može saznati koja stvarna prava postoje na nekoj nekretnini, koji je njihov sadržaj, opseg i prvenstveni red, tko je njihov nositelj, te ih uvažavati i poštovati. Sve ono što je upisano u zemljišnoj knjizi djelovat će apsolutno prema svim trećim osobama.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)