RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravnonormativne osnove za ponovno uvođenje javnobilježničke službe, ukinute na području Republike Hrvatske za vrijeme Nezavisne države Hrvatske i neobnovljene nakon Drugoga svjetskog rata, postavljene su Zakonom o javnom bilježništvu od 29. srpnja 1993. (Nar. nov., br. 78/93. - u nastavku: ZJB) i provedbenim propisima donesenim na temelju toga zakona, kojima je ta služba kompleksno uređena u njezinu ustrojstveno-statusnom i kompetencijsko-funkcionalnom pogledu.

Dileme koje su se, ipak, nametale prigodom definiranja tih osnova u biti su, čini se, uspješno prevladane, tako da uspostavljeni sustav čini jednu koherentnu i izbalansiranu cjelinu.

Institut javnog bilježništva, veoma značajan u pravnom i društvenom pogledu, obradit ćemo na sustavan i pregledan način u nekoliko nastavaka u našem časopisu Pravo i porezi.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)