RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima
  • Podnošenje ostavke i određivanje zamjenika članu predstavničkog tijela izabranom na nezavisnoj listi
  • Koje je tijelo u jedinici lokalne samouprave - općini - nadležno za upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu te jedinice
  • Je li predstavničko tijelo ili poglavarstvo općine - kao jedinice lokalne samouprave - nadležno za donošenje odluke o visini naknade općinskom načelniku i njegovim zamjenicima
  • Temeljem Odluke ministra obrane, osobi za koju se utvrdi istovremeno članstvo u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, nalaže se izjašnjavanje ili o nastavku djelatne vojne službe, odnosno radnog odnosa ili o nastavku članstva u predstavničkom tijelu
  • Obveza polaganja državnog stručnog ispita ako rješenjem o raspoređivanju na radno mjesto ta obveza nije utvrđena
  • Priznavanje strukovnog ispita za državni stručni ispit

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)