RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  Porez na dodanu vrijednost na inozemne usluge - najam pokretnih dobara
 • Obračun PDV-a i poreza po odbitku na inozemne usluge savjetovanja
 • Oporezivanje leasinga nekretnina
 • Porez na dodanu vrijednost na primljene potpore
 • Obračun PDV-a pri zamjeni oštećenih novčanica za neoštećene
 • Porez na dodanu vrijednost na najam - lizing prijevoznih sredstava inozemnom poduzetniku
 • U supoduzetništvu je svaki partner obveznik PDV-a
 • Načelo "bruto metode"
 • Pravo na odbitak pretporeza
 • PDV pri isporukama plaćenim iz primljene donacije

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)