RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Postupak provedbe carinskog i poreznog oslobođenja propisan u čl. 39., st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
  • Foto monografija se oporezuje sa 0% PDV-a
  • Evidentiranje prometa što ga ostvari automobilska autopraonica putem automata i brojčanika
  • Oporezivanje inozemnih usluga - najam pokretnih dobara i ustupanje radne snage
  • PDV treba obračunati samo na izvozne isporuke dobara koje nisu naplaćene u zakonskom roku, ali ne i izvozne usluge

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)