RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakonom o trgovini (Nar. nov., br. 16/96. i 75/99. - u nastavku: ZOT) izražena su nastojanja da se rješenja u području trgovine u Republici Hrvatskoj prilagode suvremenim kretanjima svjetske trgovine. Ovaj se cilj, dakako, nije mogao ostvariti do sada učinjenim normativnim zahvatima, što znači da su nužna i daljnja noveliranja ovog zakonodavnog akta.

Novelom ZOT iz 1999. godine uređeni su, između ostalog, i posebni oblici trgovanja, ali s propustom potanje razrade njihovih bitnih obilježja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)