RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prvi Zakon Republike Hrvatske o poljoprivrednom zemljištu stupio je na snagu 23. srpnja 1991. i nije sadržavao odredbe o raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Stoga se tom imovinom moglo raspolagati samo prema općim propisima o raspolaganju nekretninama.

U takvoj situaciji Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 54/94., 48/95., 19/98. i 105/99.) propisano je raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u poglavlju V. i preciznije je uređen postupak za davanje koncesija, darovanje, prodaju, zakup i služnost plodouživanja poljoprivrednog zemljišta, te promijenjena razina odlučivanja kod ovih pravnih instituta raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države.

Primjena spomenutih zakonskih vrela odnosno njihovih odredaba koje su se odnosile na poljoprivredno zemljište rezultirala je potrebom da se raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države uredi zakonom na novi način. To je učinjeno donošenjem i stupanjem na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Nar. nov., br. 66/01. - u nastavku: Zakon).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)